Home  Historiek
 Groenonderhoud  Wegenbouw
 Begraafplaatsen
 Grondwerken  Afbraakwerken  Alle zeefwerken
 Transport  Containers-verhuur
 Referenties  Contact

RPR KORTRIJK
REG 05.28.1.1
OVAM NR: 102774
Vlacoattest:21700132442Afbraakwerken

Het slopen van gebouwen is heden ten dage specialisatiewerk geworden.
Een gestructureerde aanpak, kennis van zake en aangepast materiaal zijn hierbij onmisbaar.
Prioritair blijft de veiligheid van onze medewerkers en derden, maar ook respect voor het milieu is voor ons van zeer groot belang.
Vanuit dit oogpunt worden tijdens de sloopwerken de vrijgekomen materialen zoveel mogelijk gesorteerd, gerecupereerd en gerecycleerd tot een volwaardige secundaire grondstof.
Afbraakwerken van constructies in beton, metselwerk, hout of ander materiaal.

Met behulp van een sorteergrijper wordt de constructie stuk voor stuk afgebroken en wordt het bouw- en sloopafval gesorteerd.

Bovendien wordt het afval door onze eigen containers afgevoerd.