Home  Historiek
 Groenonderhoud  Wegenbouw
 Begraafplaatsen
 Grondwerken  Afbraakwerken  Alle zeefwerken
 Transport  Containers-verhuur
 Referenties  Contact

RPR KORTRIJK
REG 05.28.1.1
OVAM NR: 102774
Vlacoattest:21700132442Wegenbouwkundige werken
  • Wegeniswerken, parkings, bermen, taluds, opritten, terrassen,...
     In betonklinkers, steenslag, kassei, beton, dolomiet,...
  • Straattoebehoren: borduren, greppels, waterontvangers, zand, kalksteen, dolomiet,    steenpuin, teelaarde,...
  • Rioleringswerken, septische en regenwaterputten
  • Omgevingsaanleg
  • Uitfrezen van grachten
  • Winterstrooidiensten